Velfac Dovista seniorklub

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2015                                   VELFAC SENIORKLUB

                                                                                        (Bodil Danielsen)

INDTÆGTER:

 

Tilskud fra VKR GRUPPEN                                              55.200,00

Tilskud fra VELFAC A/S                                                  55.200,00

Egenbetalinger v/ arrangementer                                   18.275,00

Renteindtægter                                                                   29,74

 

Indtægter i alt                                                            128.704,74

 

UDGIFTER:

 

Generalforsamling                                                          5.507,83

Klub og bestyrelsesmøder                                               1.507,85

Gaver og blomster                                                          4.073,85

Kontingent til medborgerhus                                              500,00

Biografaften m/ spisning 2 gange                                   26.736,00

Tur til Fur                                                                     23.321,40

Tur rundt om Fjorden                                                    22.435,62

Julefrokost                                                                   29.713,00

Kontorartikler                                                             -------------

 

Udgifter i alt                                                                113.795,65

 

Resultat 2015                                                               14.909,09

 

 

Primo 2015                                                                  33.272,78

Resultat 2015                                                                14.909,09

Ultimo 2015                                                                  48.181,87

 

Indestående på konto i R.L. pr 31.12.2015                     103.381,87

Fratrukket tilskud for 2016 fra V.K.R.                            (55.200,00)

 

Formue pr. 31.12.2015                                                  48.181,87

 

 

Ringkøbing d.       /       2016                                         Revideret d.       /       2016

 

……………………………………….                                             …………………………………….

Svend Lauridsen                                                           Bent Pedersen

Kasserer                                                                         Revision

 

Til toppen