Velfac Dovista seniorklub

ÅRSREGNSKAB  FOR ÅRET 2021                                 VELFAC/DOVISTA SENIORKLUB

Indtægter:

Tilskud fra VKR gruppen                                              66.000

Tilskud fra Velfac A/S                                                  32.500

Tilbagekøb                                                                      210

                                                                                       Indtægter i alt                   98.710         

Udgifter:

Generalforsamling                                                    8.591,83

Bestyrelsesmøder                                                        831,50

Gaver og blomster                                                    1.635,00

Biografaften m/ spisning                                          18.133,00

Bustur til Givskud                                                   32.231,90

Julefrokost                                                             30.180,00

Kontorartikler                                                           4.027,26

Kontigent                                                                    500,00

Renter og gebyr                                                        1.358,83

                                                                                        Udgifter i alt                      97.489,32

Resultat for 2021                                                                               +    1.220,68

                                                                 Primo      202157.820,81

                                                                 Resultat  2021                    1.220,68

                                                                 Ultimo    2021                     59.041,49 

Indestående på konto i R.L. pr 31-12 2021             189.041,49

Fratrukket tilskud for 2022                                    130.000,00

Formue/underskud pr 31-12 2021                           59.041,49

 

Ringkøbing d.       /       2022                                       Revideret d.      /       2022

Kasserer Svend Lauridsen                                           Revisor Niels Peder Pedersen

 

 

Til toppen