Velfac Dovista seniorklub

2024-03-01

 

 

Referat fra Generalforsamling 2024

for året 2023

 

 

Fredag den 1. marts blev der afholdt Generalforsamling i Medborgerhuset i Ringkøbing.

 

Der deltog 56 personer.

 

Vi startede med kaffe med bolle og En Enkelt.

 

Formanden læste beretning, der blev godkendt.

 

Kassereren læste regnskabet op, der blev godkendt.

 

Indkomne forslag: ingen.

 

Valg til bestyrelse, Tage, blev genvalgt. Esther blev nyvalgt.

 

Valg af suppleanter, Elisabeth Larsen blev genvalgt, nyvalgt blev Arne Hedegård

 

Valg af revisor, Niels Peder Pedersen blev genvalgt.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden.

 

Der blev holdt lotterispil med 10 flotte gaver.

 

Til afslutning var der smørrebrød m/øl og sodavand.

 

 

1. marts 2024

Tage Madse

 

Til toppen