Velfac Dovista seniorklub

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2018 VELFAC/DOVISTA SENIORKLUB

 

Indtægter :

Tilskud fra VKR gruppen                                         52.000

Tilskud fra VELFAC A/S                                           50.000

Egenbetalinger v/ arrangementer                            12.250

Renteindtægter o

 

Indtægter i alt                                                114.250,00

 

UDGIFTER :

Generalforsamling                                                 5.828,50

Klub og bestyrelsesmøder                                    21.953,58

Gaver og blomster                                                2.325,55

Biografaften m/ spisning 1gang                            13.847,25

Bustur til Tirpitz                                                  23.918,50

Teatertur til Holstebro                                         32.633,00

Julefrokost                                                         24.902,00

Kontorartikler                                                       1.642,75

 

Udgifter i alt                                                   127.051,13

 

Resultat 2018                                                 -12.801,13

 

Primo 2018                                                         41.061,09

Resultat 2018                                                    -12.801,13

Ultimo 2018                                                        28.259,96

 

Indestående på konto i R.L. pr. 31–12 2018          80.259,96

Fratrukket tilskud for 2019 fra V.K.R.                  -52.000,00

 

Formue pr. 31-12 2018                                       28.259,96

 

 

Ringkøbing d. / 2019 Revideret d. / 2019

 

…..................................... ….....................................

Svend Lauridsen Bent Pedersen

Kasserer Revision

 

 

Til toppen