Velfac Dovista seniorklub

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2019                                           VELFAC/DOVISTA SENIORKLUB

Indtægter :

Tilskud fra VKR gruppen                                    52.000

Tilskud fra VELFAC A/S                                     32.500

Egenbetalinger v/ arrangementer                      13.900

Indtægter i alt                                                                                       98.400

Udgifter

Generalforsamling                                         6.546,43

Klub og bestyrelsesmøder                             10.574,75

Gaver og blomster                                          2.642,92

Biografaften m/ spisning 1 gang                     13.057,00

Bustur til Mosgård i Århus                              23.022,95

Teatertur til Holstebro                                    47.523,00

Julefrokost                                                    24.999,95

Kontorartikler                                                  4.851,64

Kontigent                                                           500,00

Udgifter i alt                                                             133.718,64

Resultat 2019                                                                                         -35.318,64

Primo 2019                                                                  28.259,96

Ultimo 2019                                                              -35.318,64

Resultat 2019                                                              -7.058,64

Indestående på konto i R.L.pr 31-12 2019                                    57.941,32

Fratrukket tilskud for 2020                                                                65.000,00

Formue/underskud pr. 31-12  2019                                                 -7.058,64

Ringkøbing d.     /      2020                                                                  Revideret d.     /     2020

………………………………………                                                             …………………………………..

Kasserer   Svend Lauridsen                                                              Revisor  Bent Pedersen

 

NB : Beholdning : 42 billetter  værdi 26.418 kr.til MAMA MIA i Holstebro fredag d.3 april 2020

 

Til toppen