Velfac Dovista seniorklub

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2017                                     VELFAC/DOVISTA  SENIORKLUB

 

                                                                                                                 

INDTÆGTER:

 

Tilskud fra VKR GRUPPEN                                                       52.000

Tilskud fra VELFAC A/S                                                           53.600

Egenbetalinger v/ arrangementer                                            10.635

Renteindtægter                                                                              0

 

Indtægter i alt                                                                     116.235

 

UDGIFTER:

 

Generalforsamling                                                               7.953,99

Klub og bestyrelsesmøder                                                    9.769,10

Gaver og blomster                                                               2.220,90

Biografaften m/ spisning  1 gang  _                                     13.954,00

Bustur til Koldinghus                                                          24.862,00

Teatertur til Holstebro                                                        23.515,00

Julefrokost                          _                                            26.639,00

Kontorartikler + (hjemmeside + gebyr)                                 5.178,90

Udgifter i alt                                                                    114.092,89

       

Resultat 2017                                                                 + 2.142,11

 

Primo     2017                                                                    38.918,98

Resultat 2017                                                                      2.142,11

Ultimo   2017                                                                   41.061,09

                                                                                                            

 

Indestående på konto i R.L. Pr 31.12.2017                           93.061,09

Fratrukket tilskud for 2018 fra V.K.R.                             -   _52.000,00

 

Formue pr. 31.12.2017                                                       41.061,09


 

Ringkøbing d.       /      2018                                          Revideret d.     /       2018

 

……………………………………….                                                 …………………………………….

Svend Lauridsen                                                           Bent Pedersen

Kasserer                                                                         Revision

 

Til toppen