Velfac Dovista seniorklub

Referat af Generalforsamling 2022

 

Onsdag den 16. marts blev der afholdt Generalforsamling i Medborgerhuset i Ringkøbing.

 

Der deltog 48 personer.

 

Vi startede med kaffe med bolle og En Enkelt.

 

Formanden læste beretning, der blev godkendt.

 

Kassereren læste regnskabet op, der blev godkendt.

 

Indkomne forslag: ingen.

 

Valg til bestyrelse, Karla og Tage blev genvalgt.

 

Valg af suppleanter, Donald Iversen og Elisabeth Larsen blev genvalgt.

 

Valg af revisor, Niels Peder Pedersen blev genvalgt.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden.

 

Der blev holdt lotterispil med 10 flotte gaver.

 

Til afslutning var der smørrebrød m/øl og sodavand.

 

 

Tage Madsen

 

Til toppen