Velfac Dovista seniorklub

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2023                                                                                    VELFAC-DOVISTA SENIORKLUB

INDTÆGTER:

Tilskud fra WKR gruppen                                                                                               65000,00

Tilskud fra Velfac- Dovista A/S                                                                                     32000,00

Egenbetaling+tilbagekøb+renter                                                                               19592,63

                             Indtægter i alt                                                                                                                                                 116592,63

UDGIFTER                                    

Generalforsamling                                                                                                           9164,60

Bestyrelsesmøder                                                                                                            230,00

Gaver og Blomster                                                                                                           3092,06

WV Museum Ulfborg                                                                                                      12368,00

Biograf med spisning                                                                                                       38403,00

Bustur til Mariager                                                                                                            28237,15

Julefrokost                                                                                                                           28071,00

Kontorartikler                                                                                                                       2648,00

Kontigent                                                                                                                                 500,00

Bankgebyr                                                                                                                               482,25

                             Udgifter i alt                                                                                                                        123196,06

                                                                                                                    RESULTAT FOR 2023

                                                                                                                    Primo       2023 53896,92

                                                                                                                    Resultat    2023                            -6603,43

                                                                                                                    Ultimo      2023                             47293,49

Indestående på konto i R.L. pr31-12-2023                                                               113293,47

Fratrukket tilskud for 2024                                                                                            66000,00

Formue pr 31-12 2023                                                                                                     47293,47

Ringkøbing d.  8. januar           2024                                                 Revideret d.    8. januar               2024

Kasserer Svend Lauridsen                                                                Revisor Niels Peder Pedersen                          

 

Til toppen