Velfac Dovista seniorklub

2023-03-03

 

 

Referat fra Generalforsamling 2023

for året 2022

 

 

Fredag den 3. marts blev der afholdt Generalforsamling i Medborgerhuset i Ringkøbing.

 

Der deltog 53 personer.

 

Vi startede med kaffe med bolle og En Enkelt.

 

Formanden læste beretning, der blev godkendt.

 

Kassereren læste regnskabet op, der blev godkendt.

 

Indkomne forslag: ingen.

 

Valg til bestyrelse, Svend, Bent og Bodil blev genvalgt.

 

Valg af suppleanter, Elisabeth Larsen blev genvalgt, nyvalgt blev Esther Hansen

 

Valg af revisor, Niels Peder Pedersen blev genvalgt.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden.

 

Der blev holdt lotterispil med 10 flotte gaver.

 

Til afslutning var der smørrebrød m/øl og sodavand.

 

 

3. marts 2023

Tage Madsen

 

Til toppen