Velfac Dovista seniorklub

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2022                                     VELFAC/DOVISTA SENIORKLUB

INDTÆGTER:

Tilskud fra VKR gruppen                                                130.000

Tilskud fra Velfac A/S                                                       32.500

Egenbetaling + tilbagekøb                                               11.054

                      Indtægter i alt                                                                173.554,00

UDGIFTER:

Generalforsamling                                                         7946,55

Bestyrelsesmøder                                                            536,50

Gaver og blomster                                                         2404.00

3 Foredrag m/ spisning                                                 49.211,95

Biografaften m/ spisning                                              14.287,00

Bustur til Gl. Estrup                                                       33.930,50

Julefrokost                                                                     34.816,00

Koncert i Rofi                                                               30.475,00

Kontorartikler                                                                   3207,70

Kontigent                                                                          500,00

Renter og gebyr                                                             1383,37

                      Udgifter i alt                                             178.698,57

RESULTAT FOR 2022

Primo     2022                     59.041.49

Resultat 2022                         -    5144,57

Ultimo   2022                      53.896,92

Indestående på konto i R.L. pr 31-12 2022                    118.896,92

Fratrukket tilskud for 2023                                              65.000,00

Formue pr 31-12 2022                                                     53.896,92

Ringkøbing d.  13. januar   2023                                    Revideret d.  13. januar     2023

Kasserer Svend Lauridsen                                              Revisor Niels Peder Pedersen

 

Til toppen